Identitetsstyring

Der stilles i dag store krav til jeres Directory. Tidens trusselsbillede stiller krav om en endnu mere sikker platform, og krav fra persondataforordninger, revision og lignende stiller større krav til datakvaliteten. Vores konsulenter i Arkimentum har gennem mange år opbygget en viden om hvordan dette gøres bedst muligt. Vi mener det handler om at finde den helt rette balance mellem ”sikkert” og ”brugbart”.

Vi vil gerne sikre at jeres ”vugge-til-grav” håndtering af brugere fungerer optimalt. Vi har vores værktøjskasse fyldt med erfaringer, samt både gode og simple værktøjer til dette.

Vi vil gerne sikre at jeres datakvalitet er god OG forbliver god. Dette opnås med simple ”regler” for hvordan objekter oprettes, vedligeholdes og nedlægges. Men det kræver også en løbende og automatisk kontrol af data, for at sikre I er ”compliant” med egne og eksterne regler. Også her har vi værktøjerne klar.

Jeres Directory er sandsynligvis rettighedsgivende til en lang række undersystemer. Dette i sig selv er et væsentligt argument for at skabe en sikker Directory struktur. Der er mange måder at sikre et Directory på, og især her er balance mellem ”sikkert” og ”brugbart” vigtig. Vores fornemste opgave er at skabe en fælles forståelse for, hvordan svagheder i en Directory struktur kan udnyttes ondsindet, og hvordan vi bedst kan undgå dem. Arkimentums konsulenter arbejder bl.a. med principperne fra rollebaseret administration, tiering og Enterprise Access Model.

Directories og deres anvendelse er ikke status quo. I mange år har vi været vandt til, at On-prem AD var det primære Directory der anvendtes til identitetsstyring. Sidenhen kom Azure AD til, og nu skulle man pludselig også forholde sig til, at også her lå identiteter der skulle sikres og vedligeholdes. Der er ingen tvivl om hvor pilen pejer hen i forhold fremtiden. En større og større del af identitetsstyring, sikring og brugergodkendelse vil foregå online via Azure AD. Dette stille nye krav til processerne for håndteringen – især sikkerheden skal prioriteres og være i fokus.

Konrekte projekter

Opbygning af tidssvarende sikkerhedsmodeller

Optimering af onboaring og offbording processer i sammenspil med HR systemer

Sikkerhedsreview af eksisterende Directories

Automatiseret kontrol af datakvalitet

Omstrukturering af Directories, f.eks. ved implementering af Tiering

Oprydning – identifikation af ”døde” objekter

Tag fat i Arkimentums identitetseksperter – vi vil gernedele vores erfaringer med jer:

Jacob Laue Petersen

Kontakt mig

Kent Rifbjerg Erichsen

Kontakt mig

Thomas Juhl Olesen

Kontakt mig

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi står altid klar med en hjælpende hånd! Vi er tunge profiler inden for vores område, som har mange års erfaring fra projekter hos kunder af alle størrelser.