Peter Kjær

pkj@arkimentum.com | +45 41 39 85 99

Peter har evnen til at lede og udvikle teams samt håndtere komplekse projekter.

Han er kendt for sin evne til at opbygge gode kunderelationer og skabe værdi for de virksomheder han arbejder for.

Desuden har han bred erfaring med IT Sikkerhed og Netværk.

Jeg har en solid forretningsforståelse, som er oparbejdet gennem mange års erfaring med digital transformation, forretningsudvikling, og projektledelse fra toplederstillinger eller som management-konsulent. 

Jeg råder over stor erfaring inden for forretningsudvikling, digitalisering samt forandringsledelse i organisationer som giver virksomheder et fundament for at tage kvalificeret stilling til den bedst mulige strategi og model til understøttelse af organisationens projekter og fremtidige kompetencebehov.

Jeg kan påtage mig rollen som strategisk rådgiver, projektleder, og sparringspartner for både ledelse og medarbejdere. 

Jeg besidder stor empati og er stærk til kommunikation med både de involverede medarbejdere og topledelsen hvilket gør jeg kan agere bindeled mellem den tekniske og den forretningsmæssige udnyttelse af IT i organisationen – både i private og offentlige virksomheder.

Herudover har jeg stor erfaring med udarbejdelse af sikkerhedsanalyser som giver ledelsen et godt grundlag for hvorvidt en fremtidig investering i IT sikkerhed skal laves for at nå de konkrete mål der stilles.