Carsten Hagedorn Midtgaard

chm@arkimentum.com | +45 25 26 74 58

Carsten er erfaren infrastruktur arkitekt med bredt kendskab til Microsoft teknologier, specielt ift. vulnerability management, hardening / sikring af eksisterende miljøer og design af nyt.

Udover Microsoft kan Carsten hjælpe med design, opsætning og drift af produkter som Cisco ESA, sikkerhed vedr. mail i det hele taget inkl. userawareness, Rapid7 sårbarhedsscan og en del af produkterne på ManageEngine-palletten. Han har også nogen erfaring med SIEM.

Jeg er operationel Microsoft infrastruktur arkitekt med fokus på sikkerhed og god forståelse af sammenhænge, ved hvilke værktøjer der skal bruges hvornår og hvordan de bruges bedst muligt. Jeg stortrives i spændingsfeltet mellem teknik og mennesker.

Jeg har i mit virke hos Norlys, som både intern og ekstern, været primær drivkraft i design og sikring af on-prem Microsoft platformen for ca. 5.000 brugere ift. applikationskontrol, patch & vulnerability management og user- & devicemanagement.

Jeg er sikker på, at de redskaber, jeg har lært at bruge ét sted, i vid udstrækning kan bruges andre steder – og det vil jeg gerne hjælpe dig med. Det skal ske i forståelse af de eksisterende miljøer. Hvordan kan vi højne sikkerheden, samtidig med at driften ikke forstyrres - det er essentielt. Sikkerhed og drift går hånd i hånd.

Nøgleord

Active Directory / Azure AD / Office 365

User management

Device management

Troubleshooting

MFA / Conditional Access

Design

Hardening af eksisterende miljøer:

AppLocker

Microsoft security baselines

CIS kontroller

Mailsikkerhed

Microsoft Exchange

Cisco ESA

Mailsikkerhed i det hele taget

DMARC, DKIM, SPF mv.

Vulnerability

Defender 365

Rapid7

Patch management